Spoštovanje
Gibanje in igra
Občutek varnosti
Samostojnost
Povezanost z Bogom
Sprejetost
VPIS otrok v vrtec za šolsko leto 2022-2023 poteka cel

mesec marec

Za dodatne informacije pokličite na 041/322-412 in
dogovorili se bomo tudi za individualni termin obiska vrtca.

Vloga za vpis otroka v vrtec: Prenesi vlogo za vpis otroka v vrtec

Program Baragovega vrtca

V Baragovem vrtcu izvajamo dnevni program, ki obsega bivanje v vrtcu od 6 do 9 ur in je namenjen vsem otrokom, ki so vključeni v vrtec. Obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano otrok.

Podlaga za načrtovanje dela in življenja v vrtcu je program Baragovega vrtca. Dejavnosti so prilagojene starosti oziroma razvojni stopnji otrok, njihovim interesom in sposobnostim.

Temeljni poudarki:

V Baragovem vrtcu otroci spoznavajo

Učenje in igro

Krščansko vero

Igro z Jezusom

Božjo besedo

Ljubezen

Praktične igre

Mi smo Baragovi otroci.
Kaj zajema dnevni pogram?

Bi radi vpisali vašega otroka?

Izpolnite VLOGO ZA VPIS OTROKA V VRTEC!
Izpoljnjeno vlogo osebno izročite g. župniku Bojanu Likarju.