Spoštovanje
Gibanje in igra
Občutek varnosti
Samostojnost
Povezanost z Bogom
Sprejetost

Program Baragovega vrtca

V Baragovem vrtcu izvajamo dnevni program, ki obsega bivanje v vrtcu od 6 do 9 ur in je namenjen vsem otrokom, ki so vključeni v vrtec. Obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano otrok.

Podlaga za načrtovanje dela in življenja v vrtcu je program Baragovega vrtca. Dejavnosti so prilagojene starosti oziroma razvojni stopnji otrok, njihovim interesom in sposobnostim.

Temeljni poudarki:

  • Ustvarjanje prijetnega družinskega vzdušja,
  • oblikovanje temeljnih krščanskih vrednot,
  • stik z naravo (odkrivanje, spoznavanje, občudovanje stvarstva) in
  • spoznavanje narodne kulturne dediščine.
Več o nas
 

V Baragovem vrtcu otroci spoznavajo  

Učenje in igro

Krščansko vero

Igro z Jezusom

Božjo besedo

Ljubezen

Praktične igre


Mi smo Baragovi otroci. 
Kaj zajema dnevni pogram?

  • celovit razvoj otroka in učenje
  • počitek, hranjenje in druge vsakodnevne dejavnosti
  • odnose med otroki različnih starosti, otroki in odraslimi ter socialno učenje
  • odelovanje s starši in seznanjanje z vsebinami v oddelku
  • dejavnosti s področij: jezik, narava in družba, delovna in tehnična vzgoja, matematika, gibanje, umetnost, moralno in socialno področje, verska vzgoja
Bi radi vpisali vašega otroka?

Izpolnite VLOGO ZA VPIS OTROKA V VRTEC!
Izpoljnjeno vlogo osebno izročite g. župniku Bojanu Likarju.