Spoštovanje
Gibanje in igra
Občutek varnosti
Samostojnost
Povezanost z Bogom
Sprejetost
ZAPOSLUJEMO

Na voljo je prostih več delovnih mest.

Zaposlujemo tudi preko študentske napotnice.


Dodatne informacije na: 041/322-412 (Tomo)

VPIS OTROK

Vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2024/2025 poteka cel mesec marec.


Dodatne informacije na: 041/322-412 (Tomo)

Program Baragovega vrtca

V Baragovem vrtcu izvajamo dnevni program, ki obsega bivanje v vrtcu od 6 do 9 ur in je namenjen vsem otrokom, ki so vključeni v vrtec. Obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano otrok.

Podlaga za načrtovanje dela in življenja v vrtcu je program Baragovega vrtca. Dejavnosti so prilagojene starosti oziroma razvojni stopnji otrok, njihovim interesom in sposobnostim.

Temeljni poudarki:

V Baragovem vrtcu otroci spoznavajo

Učenje in igro

Krščansko vero

Igro z Jezusom

Božjo besedo

Ljubezen

Praktične igre

Mi smo Baragovi otroci.
Kaj zajema dnevni pogram?

Bi radi vpisali vašega otroka?

Izpolnite VLOGO ZA VPIS OTROKA V VRTEC!
Izpoljnjeno vlogo osebno izročite g. župniku Bojanu Likarju.