Baragov vrtec Timeline

Kontakt

BARAGOV VRTEC

Tel.: 04 270 11 21
Gsm: 041 520-620
Mail: info@baragovvrtec.si

Vpis v vrtec

Kliknite OBRAZEC ZA VPIS ,da se odpre novo okno. Z miškinim kazalcem pojdite desno spodaj, da se pokažejo ikone. Kliknite ikono natisni.
Izpoljnjeno vlogo osebno izročite g. župniku Bojanu Likarju.

Župnija Kranj Šmartin

smartin sm

 


 

Irenej Friderik Baraga

 

Baraga se je rodil v gradiču Mala vas pri Dobrniču. Krščen je bil še isti dan v dobrniški župnijski cerkvi svetega Jurija z imenoma Irenej Friderik, vendar prvega imena ni nikoli uporabljal, le drugega. Njegova starša - oče Janez Nepomuk Baraga in mati Marija Katarina Jožefa (rojena Jenčič) - sta imela pet otrok, izmed katerih je bil Friderik četrti. Oče ni bil bogat, a mati je po smrti svojega očeta podedovala posestvo Mala vas poleg še drugega obsežnega imetja. Bila sta bogaboječa in pobožna ter prizadevna pri preživljanju otrok, da bi jim omogočila dobro izobrazbo.

Leta 1799 so grad Mala vas prodali stavbeniku Santu Treu starejšemu in se preselili na Grad Trebnje. Mati je umrla leta 1808, oče pa leta 1812, tako je Friderik odraščal v hiši doktorja Jurija Dolinarja, laičnega profesorja v škofijskem semenišču v Ljubljani.                                                                                                                                                    Irenej Friderik Baraga (1797 - 1868)

Študiral je najprej pravo na Dunaju (tu mu je zelo pomagal Klemen Marija Dvoržak) in teologijo v Ljubljani. Duhovnik je postal leta 1823. Kaplanoval je v Šmartinu pri Kranju in Metliki.

Leta 1829 je cenzura potrdila njegov molitvenik Dušna paša, ki ga je napisal pred tremi leti.

Leta 1830 je odšel v ZDA misijonarit med Indijance. Bil je posvečen v škofa v Cincinnatiju v Ohiu, njegovo prvo škofovsko mesto je bilo Sault Ste. Marie, ki pa ga je prenesel v Marquette. V kripti stolnice v mestu Marquette je tudi pokopan.

Napisal je več nabožnih knjig ter v nemščini knjigo Geschichte, Charakter, Sitten und Gebräuche nordamerikanischen Indianer (Zgodovina, značaj, šege in običaji severnoameriških Indijancev), kjer so med drugim Evropejci prvič spoznali zgodbo o indijanski princesi Pokahontas.

Pomembni sta predvsem njegova slovnica in slovar očipvejskega jezika, v tem jeziku je napisal tudi nekaj nabožnih knjig.

Baraga je prebivalce v Ameriki tudi poučil kako se sadi in vzgaja sadna drevesa in jim omogočil izboljšati življenje.

Nekateri kraji v Sloveniji, ki so zaznamovali Friderikovo življenje, so danes povezani v Baragovo pot. Pred župnijsko cerkvijo v Trebnjem stoji Baragov celo postavni bronasti kip, delo kiparja Franceta Goršeta (1978). Grad Mala vas je urejen v muzej.

 

 

 

 

Vzgojni slog in cilji
don boscoii  large


Naše vzgojno delovanje sledi zgledu Janeza Boska, ki sprejema vsakega posameznika in mu z ljubeznijo ter potrpežljivostjo pomaga k celostni rasti. Način vzgoje se opira na don Boskove pozitivne izkušnje in si za izhodišče postavlja temeljno usmeritev: »Ni dovolj, da imamo otroka radi – ljubezen mora tudi čutiti.« Otroku le zavest, da je sprejet, varen in ljubljen, odpira možnost za zdravo rast in razvoj. Naš cilj je vzgojiti dobre kristjane in poštene državljane. Vzgoja temelji na ljubeznivosti, razumu in veri.

Otrokom želimo omogočiti čustveno toplo okolje v družinskem vzdušju, ob katerem bodo doživljali sprejetost, varnost in razumevanje ter pripadnost skupini, ki zaradi svoje starostne strukture omogoča bogate socialne odnose, spodbuja medsebojno pomoč in spoštovanje drugačnega od sebe. Z zgledom in besedo ter vsebino vzgojnega dela želimo dopolnjevati primarno vzgojo v družini.  Otroke želimo vzgajati v  veselem krščanskem duhu, za strpnost, solidarnost in odgovornost.
 

Logotip

Peresnica

Izhodišča za oblikovanje logotipa

Peresa so povezava s škofom Baragom in njegovim življenjem med Indijanci in sprejemanjem drugačnosti.

Peresa so simbol učenja, ki se kot institucionalizirano začne v vrtcu. Oblika cveta, ki se odpira, je podoba otroka na začetku svoje poti. Peresa so kot žarki sonca, ki je simbol toplote, pozitivne energije, življenja.

Vsi živimo in rastemo iz Njega. On je naše središče.

Vsako pero je v drugi barvni kombinaciji - vsak od nas je edinstven in hkrati smo si vsi podobni - vsi smo eno v Njem.

Oblikovanje celostne grafične podobe: Barbara Petkovšek, prof. lik. umetnosti


 

Copyright © 2014 Baragov vrtec. Vse pravice pridržane. Izdelava spletne strani: Art Konjedic

template-joomspirit