Baragov vrtec Timeline

Kontakt

BARAGOV VRTEC

Tel.: 04 270 11 21
Gsm: 041 520-620
Mail: info@baragovvrtec.si

Vpis v vrtec

Kliknite OBRAZEC ZA VPIS ,da se odpre novo okno. Z miškinim kazalcem pojdite desno spodaj, da se pokažejo ikone. Kliknite ikono natisni.
Izpoljnjeno vlogo osebno izročite g. župniku Bojanu Likarju.

Župnija Kranj Šmartin

smartin sm

 


Program vrtca


Specifičnost našega programa

Temeljni poudarki:

 • ustvarjanje prijetnega družinskega vzdušja
 • oblikovanje temeljnih krščanskih vrednot
 • stik z naravo (odkrivanje, spoznavanje, občudovanje stvarstva)
 • spoznavanje narodne kulturne dediščine

 

Dnevni program

V Baragovem vrtcu izvajamo dnevni program, ki obsega bivanje v vrtcu od 6 do 9 ur in je namenjen vsem otrokom, ki so vključeni v vrtec. Obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano otrok.
Podlaga za načrtovanje dela in življenja v vrtcu je program Baragovega vrtca. Dejavnosti so prilagojene starosti oziroma razvojni stopnji otrok, njihovim interesom in sposobnostim.

 

 Dnevni program zajema:

 • celovit razvoj otroka in učenje
 • počitek, hranjenje in druge vsakodnevne dejavnosti
 • odnose med otroki različnih starosti, otroki in odraslimi ter socialno učenje
 • sodelovanje s starši in seznanjanje z vsebinami v oddelku
 • dejavnosti s področij: jezik, narava in družba, delovna in tehnična vzgoja, matematika, gibanje, umetnost, moralno in socialno področje, verska vzgoja

 

Obogatitveni program

 • praznovanja (godovi, rojstni dnevi, prazniki …)
 • lutkovno-gledališke predstave
 • likovne in druge razstave
 • izleti po bližnji in daljni okolici
 • obiski različnih javnih ustanov
 • sodelovanje otrok pri sv. maši

 

Dodatna programa

 • športni program Mali sonček (od 2. do 6. leta)
 • Indijančki radi beremo − interni program spodbujanja veselja do knjig

 

Interesne dejavnosti

V interesne dejavnosti se vključujejo otroci od 5. leta starosti. Izvajajo jih strokovne sodelavke Baragovega vrtca v sklopu dnevnega rednega programa v popoldanskem času (po kosilu).

 

Potek dneva v vrtcu

 • prihod otrok v vrtec, igre po želji in ustvarjalne dejavnosti po kotičkih
 • zajtrk
 • načrtovane vzgojne dejavnosti
 • malica
 • sprehod oziroma bivanje na prostem
 • kosilo
 • počitek ali interesne dejavnosti, umirjena igra
 • popoldanska malica
 • dejavnosti v prostorih vrtca ali na prostem do odhoda otrok domov


 

 

Copyright © 2014 Baragov vrtec. Vse pravice pridržane. Izdelava spletne strani: Art Konjedic

template-joomspirit