Program vrtca

Specifičnost našega programa

Temeljni poudarki:

 • ustvarjanje prijetnega družinskega vzdušja
 • oblikovanje temeljnih krščanskih vrednot
 • stik z naravo (odkrivanje, spoznavanje, občudovanje stvarstva)
 • spoznavanje narodne kulturne dediščine

Dnevni program

V Baragovem vrtcu izvajamo dnevni program, ki obsega bivanje v vrtcu največ 9 ur in je namenjen vsem otrokom, ki so vključeni v vrtec. Obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano otrok.

Podlaga za načrtovanje dela in življenja v vrtcu je program Baragovega vrtca. Dejavnosti so prilagojene starosti oziroma razvojni stopnji otrok, njihovim interesom in sposobnostim.

Dnevni program zajema:

 • celovit razvoj otroka in učenje
 • počitek, hranjenje in druge vsakodnevne dejavnosti
 • odnose med otroki različnih starosti, otroki in odraslimi ter socialno učenje
 • sodelovanje s starši in seznanjanje z vsebinami v oddelku
 • dejavnosti s področij: jezik, narava in družba, delovna in tehnična vzgoja, matematika, gibanje, umetnost, moralno in socialno področje, verska vzgoja

Obogatitveni program

 • praznovanja (godovi, rojstni dnevi, prazniki …)
 • lutkovno-gledališke predstave
 • likovne in druge razstave
 • izleti po bližnji in daljni okolici
 • obiski različnih javnih ustanov
 • sodelovanje otrok pri sv. maši

Dodatna programa

 • športni program Mali sonček (od 2. do 6. leta)
 • Indijančki radi beremo − interni program spodbujanja veselja do knjig

Interesne dejavnosti

V interesne dejavnosti se vključujejo otroci od 5. leta starosti. Izvajajo jih strokovne sodelavke Baragovega vrtca v sklopu dnevnega rednega programa v popoldanskem času (po kosilu).

Potek dneva v vrtcu

 • prihod otrok v vrtec, igre po želji in ustvarjalne dejavnosti po kotičkih
 • zajtrk
 • načrtovane vzgojne dejavnosti
 • malica
 • sprehod oziroma bivanje na prostem
 • kosilo
 • počitek ali interesne dejavnosti, umirjena igra
 • popoldanska malica
 • dejavnosti v prostorih vrtca ali na prostem do odhoda otrok domov