Skupina KAPLJICE

Mi smo KAPLJICE

Skupina KAPLJICE
Vzgojiteljica: Špela Bešter
Pomočnica vzgojiteljice: Ana Šifrer
E-naslov: kapljice@baragovvrtec.si

Skupina 2. starostnega obdobja = najstarejši otroci našega vrtca, stari 5 do 6 let.