Skupina LUNCE

Mi smo LUNCE

Skupina LUNCE
Vzgojiteljica: Anka Menegalija
Pomočnica vzgojiteljice: Mojca Berčič
E-naslov: lunce@baragovvrtec.si

Skupina 1. starostnega obdobja. Otroci so stari od 1 do 2 leti.