Skupina OBLAČKI

Mi smo OBLAČKI

Skupina OBLAČKI
Vzgojiteljica: Petra Drinovec
Pomočnica vzgojiteljice: Špela Peric
E-naslov: oblacki@baragovvrtec.si

Skupina 2. starostnega obdobja. Otroci so stari 4 do 5 let.