Skupina SONČKI

Mi smo SONČKI

Skupina SONČKI
Vzgojiteljica: Barbara Mohorič
Pomočnica vzgojiteljice: Lara Jama
E-naslov: soncki@baragovvrtec.si

Skupina 1. starostnega obdobja = najmlajši otroci našega vrtca, stari 1 do 2 leti.