Skupina ZVEZDICE

Mi smo ZVEZDICE

Skupina ZVEZDICE
Vzgojiteljica: Lea Klemenčič
Pomočnici vzgojiteljice: Irena Jurišić in Natalija Vrtačnik
E-naslov: zvezdice@baragovvrtec.si

Skupina 1. starostnega obdobja. Otroci so stari 2 do 3 leta.