Slog in cilji

Vzgojni slog in cilji

Naše vzgojno delovanje sledi zgledu Janeza Boska, ki sprejema vsakega posameznika in mu z ljubeznijo ter potrpežljivostjo pomaga k celostni rasti. Način vzgoje se opira na don Boskove pozitivne izkušnje in si za izhodišče postavlja temeljno usmeritev: »Ni dovolj, da imamo otroka radi – ljubezen mora tudi čutiti.« Otroku le zavest, da je sprejet, varen in ljubljen, odpira možnost za zdravo rast in razvoj. Naš cilj je vzgojiti dobre kristjane in poštene državljane. Vzgoja temelji na ljubeznivosti, razumu in veri.

Otrokom želimo omogočiti čustveno toplo okolje v družinskem vzdušju, ob katerem bodo doživljali sprejetost, varnost in razumevanje ter pripadnost skupini, ki zaradi svoje starostne strukture omogoča bogate socialne odnose, spodbuja medsebojno pomoč in spoštovanje drugačnega od sebe. Z zgledom in besedo ter vsebino vzgojnega dela želimo dopolnjevati primarno vzgojo v družini. Otroke želimo vzgajati v veselem krščanskem duhu, za strpnost, solidarnost in odgovornost.

Janez Bosko (1815 - 1888)

Janez Bosko (1815 – 1888)